Úvod
Obce
Kľúče
 

2-morrow, s.r.o.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 36839523

Deň zápisu: 27.9.2007

Kravany 113
Krakovany
05918

Vložka 19163/P, oddiel Sro

 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • Fotografické služby
 • Vydavateľská činnosť
 • Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
 • Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
 • Reklamná a propagačná činnosť
 • Grafické práce na počítači
 • Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
 • Maloobchod v rozsahu voľných živností
 • Výroba, požičiavanie a distribúcia videozáznamov
 • Maloobchod a veľkoobchod mimo koncesovaných živností
 • Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
 • Kancelárske práce
 • Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností, výroby a dopravy
 • Prenájom hnuteľných vecí a priemyselného tovaru v rozsahu voľných živností
 • Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
 • Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 • Zhotovovanie internetových stránok a ich aktualizácia
 • Reklamná, inzertná a propagačná
 • Reklamná, inzertná a poradenská činnosť
 • Skladovanie v rozsahu voľných živností
 • Požičiavanie a distribúcia videa
 • Administratívne služby a služby súvisiace s počítačovýmspracovaním údajov
 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
 • Informačná činnosť
 • Počítačové služby a služby spojené s počítačovým spracovaním údajov
 • Pocˇítacˇové služby a služby súvisiace s pocˇítacˇovým spracovaním údajov
 • Reklamná, inzertná, marketingová a propagačná činnosť
 • Prenájom motorových vozidiel v rozsahu voľných živností
 • Maloochod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností bez prevádzky
 • činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov - inštalácia, konfigurácia programového vybavenia počítača (software)


Máte dodatočné informácie o tejto firme? Otváracie hodiny, telefónne číslo, e-mail, popis služieb alebo cenník? Uverejnite tieto informácie zdarma tu:
Podobné firmy